Zezwolenie na Pracę w Polsce

Czym jest Zezwolenie na Pracę?

Zezwolenie na pracę to pozwolenie dla cudzoziemca, który przyjeżdża lub przebywa w Polsce w celu wykonywania pracy. Zezwolenie może być różnego rodzaju w zależności od warunków. Zwykłym zezwoleniem jest zezwolenie typu A. O zezwolenie na pracę musi ubiegać się firma, która zatrudni cudzoziemca. Ważną częścią procesu uzyskiwania zezwolenia na pracę jest badanie rynku pracy.


Pamiętaj, że nie wszystkie kategorie cudzoziemców wymagają zezwolenia na pracę. Omówimy to w dalszej części naszego artykułu.

Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę, w których pomagamy?

Różnice w zezwoleniach na pracę:

  • Typ A: Odnosi się do stałych zagranicznych pracowników dowolnej polskiej firmy. Opłata imigracyjna 100 PLN. Jest to obecnie najpopularniejszy dokument do zatrudnienia.
  • Typ B: Dotyczy członków zarządu polskiej spółki. Opłata imigracyjna 100 PLN.
  • Typ C: Zagraniczna firma (w której dana osoba obecnie pracuje) posiada oddział w Polsce i chce go tam przenieść na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Opłata imigracyjna 100 PLN.
  • Typ D: Firma zagraniczna (w której pracuje dana osoba) nie posiada oddziału w Polsce i chce ją tam przenieść w celu świadczenia usługi tymczasowej i okazjonalnej, tj. tzw. usługi eksportowej na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. Opłata imigracyjna wynosi 200 zł.
  • Typ E: Firma zagraniczna (w której pracuje dana osoba) nie posiada oddziału w Polsce i chce ją tam przenieść na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu 6 kolejnych miesięcy. Opłata imigracyjna 100 zł.
Oczywiście lista dokumentów i logika procesu się różnią. Powyższe zezwolenia na pracę dotyczą obywateli państw spoza UE.

Oprócz tego mamy procedurę "Zgłoszenie UKR" dla Ukraińców oraz "Oświadczenie o powierzeniu pracy", które dotyczy 4 narodowości: Gruzji, Mołdawii, Armenii i Białorusi. Ukraińcy również należą do tej kategorii, ale są tymczasowo zwolnieni od jakichkolwiek zezwoleń na pracę w Polsce z powodu wojny, ale zgłoszenie UKR jest wymagane.

Zezwolenie na pracę jest wydawane dla 1 osoby (pracownika). Jeśli pracownik ma osoby na utrzymaniu - składają one dokumenty do wizy typu D razem z nim.

Jak wygląda procedura?

Weryfikacja statusu i dokumentów
Zaczynamy od sprawdzenia aktualnego statusu klienta i całej odpowiedniej dokumentacji, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku dla procesu aplikacji.
Rezerwacja terminu
Rezerwujemy termin na złożenie wniosku i zebranych dokumentów.
Prowadzimy konsultacje z działem HR
Nasz zespół doradza działowi HR w zakresie niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na pracę, zapewniając pełną zgodność z wymogami prawnymi.
Złożenie dokumentów
Składamy samodzielnie dokumenty na podstawie pełnomocnictwa.
Odbiór i dostarczenie
Po uzyskaniu Zezwolenia na pracę dostarczamy dokument do klienta.