Zezwolenie na pobyt w Polsce

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to plastikowy dokument podróży. Osoba uzyskuje kartę pobytu po otrzymaniu:

 • Zezwolenie na pobyt stały lub
 • Zezwolenie na pobyt długoterminowy UE lub
 • Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę, naukę, stosunki rodzinne, działalność gospodarczą itp;

"Niebieska karta" to tylko nazwa tej karty pobytu, która jest wynikiem udzielenia zezwolenia na pobyt na podstawie pracy o wysokich kwalifikacjach.


Karta pobytu jest wynikiem wydania decyzji pozytywnej. W Ustawie o cudzoziemcach istnieje ponad 30 artykułów umożliwiających uzyskanie zezwolenia na pobyt.


Każdy proces kończy się zatwierdzeniem lub odmową zezwolenia na pobyt. W przypadku zatwierdzenia - karta pobytu wydawana jest w ciągu 2-3 miesięcy. W przypadku odmowy - można złożyć odwołanie i czekać na ponowną decyzję.

Jakie sprawy prowadzimy?

Jak wspominaliśmy wcześniej w ustawie istnieje ponad 30 rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy dla takich grup:
 • Studenci,
 • Pracownicy,
 • ICT (Intra Company Transfer),
 • Niebieska karta UE,
 • Praca sezonowa,
 • Pracownicy delegowani,
 • Naukowcy,
 • Członkowie rodziny,
 • Wolontariusze;

Oprócz tego Polska oferuje zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt długoterminowy UE dla:

 • Posiadaczy obywatelstwa polskiego,
 • Posiadaczy Karty Polaka,
 • Rezydentów, którzy przebywali w Polsce ponad 5 lat, płacąc podatki i posiadając znajomość języka polskiego na poziomie B1,
 • Małżonków obywateli polskich;

Jak wygląda procedura?

Weryfikacja statusu
i dokumentów
Zaczynamy od sprawdzenia aktualnego statusu klienta i całej odpowiedniej dokumentacji, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku dla procesu aplikacji.
Rezerwacja terminu
Rezerwujemy termin na wizytę do Urzędu Wojewódzkiego dla złożenia wniosku.
Konsultacje z działem HR
Nasz zespół doradza działowi HR w zakresie niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, zapewniając pełną zgodność z wymogami prawnymi.
Podwójna weryfikacja przed złożeniem
Przed złożeniem wniosku przeprowadzamy podwójną kontrolę wszystkich dokumentów i informacji.
Pomoc podczas składania wniosku
Zapewniamy praktyczną pomoc klientowi podczas faktycznego składania wniosku o zezwolenie na pobyt, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.
Kontakt z urzędem imigracyjnym i firmą
Utrzymujemy regularne kontakty z urzędem imigracyjnym i firmą klienta w celu monitorowania postępów w rozpatrywaniu wniosku i rozwiązywania wszelkich pojawiających się pytań lub kwestii.
Pomoc przy odbiorze karty pobytu
Po zatwierdzeniu zezwolenia na pobyt pomagamy klientowi w odbiorze karty pobytu, zapewniając sprawne zakończenie ostatniego etapu.
 1. Czas pobytu dla obywateli UE: Prawdą jest taka, że obywatele UE mają prawo przebywać w Polsce do 90 dni bez rejestracji. W tym okresie są oni traktowani jako turyści.
 2. Wymóg rejestracji: Jeśli obywatel UE planuje pozostać w Polsce dłużej niż 90 dni, musi zarejestrować swój pobyt. Jednak termin "rejestracja obywateli UE" może być bardziej szczegółowo określany jako "rejestracja pobytu" lub "ubieganie się o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu".
 3. Cel pobytu i karta pobytu: Cel pobytu może obejmować pracę, naukę, działalność gospodarczą lub relacje rodzinne. Jednak zazwyczaj obywatele UE otrzymują zaświadczenie o rejestracji pobytu, a nie "kartę pobytu", która jest częściej kojarzona z obywatelami spoza UE.
 4. Czas trwania procesu: Ogólnie prawdą jest, że proces dla obywateli UE jest krótszy niż dla obywateli spoza UE. Jednak dokładny czas trwania może się różnić, więc stwierdzenie "około 2 miesięcy" jest dobrym szacunkiem, ale powinno być przedstawione jako średnie ramy czasowe, które mogą ulec zmianie w zależności od indywidualnych przypadków.
 5. Pomoc w procesie: Stwierdzenie o pomocy na każdym etapie procesu jest jasne i właściwe.
 1. Wymagania wizowe dla obywateli spoza UE: Prawdą jest taka, że obywatele spoza UE mogą mieć różne cele pobytu w Polsce, od studiów do leczenia. Zazwyczaj wymagają oni wizy typu C (krótkoterminowej) lub wizy typu D (długoterminowej), aby wjechać do Polski.
 2. Wjazd bez wizy dla niektórych narodowości: Niektórzy obywatele, tacy jak Ukraińcy, Kanadyjczycy i posiadacze paszportów z Hongkongu, mogą wjechać do Polski z paszportami biometrycznymi bez konieczności posiadania wizy na krótki pobyt. Jest to ważny punkt, który podkreśla szczególne wymagania wjazdowe Polski.
 3. Wcześniejszy wniosek o zezwolenie na pobyt: Zalecenie dla obywateli spoza UE, aby ubiegali się o zezwolenie na pobyt co najmniej 6 miesięcy przed wygaśnięciem ich statusu prawnego. Ta przezorność ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia komplikacji prawnych i opóźnień w pobycie w Polsce.
 4. Potrzeba legalnego pobytu podczas wyjazdów służbowych: Punkt dotyczący konieczności posiadania przez pracowników zezwolenia na pobyt lub podobnego dokumentu prawnego w przypadku wyjazdów służbowych jest aktualny, co podkreśla znaczenie utrzymania statusu prawnego podczas takich podróży.
 5. Różne czasy przetwarzania: Podkreślenie, że czas trwania procesu wydawania zezwolenia na pobyt różni się w zależności od miasta, jest ważne. Konkretne przykłady różnych czasów oczekiwania w Warszawie i Katowicach dają realistyczny obraz potencjalnych różnic w czasie przetwarzania.

Zwykła karta pobytu vs Niebieska karta UE

Co oznacza niebieska karta?
Czym jest Niebieska Karta UE w Polsce
Polska Niebieska Karta, specjalne zezwolenie na pobyt i pracę, jest przeznaczona dla wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza UE, którzy chcą mieszkać i pracować w Polsce. Ta inicjatywa UE ma na celu sprowadzenie wykwalifikowanych specjalistów spoza UE w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego regionu.

Wymagania dotyczące Niebieskiej Karty UE w Polsce
Aby ubiegać się o Niebieską Kartę w Polsce, wnioskodawcy muszą spełniać kilka kryteriów: ważna umowa o pracę lub oferta pracy w zawodzie o wysokich kwalifikacjach przez co najmniej 12 miesięcy, ukończenie co najmniej trzyletnich studiów wyższych, wynagrodzenie brutto spełniające określony próg Polski, zgodność z krajowymi wymogami prawnymi, zwłaszcza w przypadku zawodów regulowanych, niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz brak zagrożeń dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.

Minimalne wynagrodzenie dla polskiej niebieskiej karty
Niebieska Karta w Polsce wymaga minimalnego wynagrodzenia w wysokości 150% średniego wynagrodzenia w kraju za ostatni kwartał. Na drugi kwartał 2023 r. kwota ta wynosi 10 508,64 zł, z zastrzeżeniem kwartalnych zmian.

Zalety niebieskiej karty w Polsce

Niebieska Karta oferuje kilka korzyści w porównaniu ze zwykłym zezwoleniem na pobyt czasowy:
 • Korzyści rodzinne: Członkowie rodzin posiadaczy Niebieskiej Karty mogą pracować w Polsce bez osobnego zezwolenia.
 • Edukacja: Równy dostęp do bezpłatnej edukacji dla dzieci posiadaczy Niebieskiej Karty.
 • Uwzględnienie pobytu w UE: Czas spędzony w innych krajach UE liczy się do Karty Pobytu UE w Polsce, z wymogiem dwuletniego pobytu.
 • Elastyczność zatrudnienia: Po dwóch latach pobytu w Polsce, posiadacze Niebieskiej Karty mogą zmienić pracodawcę lub stanowisko bez konieczności ponownego składania wniosku.
 • Elastyczność pobytu: Dozwolony jest trzymiesięczny pobyt bez zatrudnienia.

Dodatkowe korzyści obejmują:
 • Płatny urlop, święta państwowe i urlop wypoczynkowy.
 • Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i naukowe.
 • Świadczenia socjalne, takie jak swobodne przemieszczanie się w obrębie UE.
 • Regularne godziny pracy i rekompensata za nadgodziny.
 • Równe traktowanie w miejscu pracy.

Zmiany w zatrudnieniu z niebieską kartą
Przez pierwsze dwa lata pobytu w Polsce posiadacze niebieskiej karty nie mogą zmieniać pracodawców ani stanowisk pracy zgodnie z warunkami karty.

Łączenie rodzin
Członkowie rodzin posiadaczy Niebieskiej Karty mogą dołączyć do nich w Polsce, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego wsparcia finansowego i zakwaterowania.

Cofnięcie niebieskiej karty
Niebieska Karta może zostać cofnięta za naruszenie ograniczeń dostępu do rynku pracy, takich jak zmiana warunków zatrudnienia w ciągu pierwszych dwóch lat.

Ważność polskiej niebieskiej karty w innych krajach UE
Polska Niebieska Karta jest ważna tylko w Polsce i pozwala na podróżowanie, ale nie na zatrudnienie w innych krajach UE.

Internetowa rejestracja

Każdy urząd wojewódzki wykorzystuje indywidualny system rejestrowania kolejek dla różnych działań, takich jak składanie wniosków o kartę pobytu, pobieranie odcisków palców, odbiór karty pobytu, czy wgląd do dokumentów. Istotne jest zrozumienie, jak funkcjonuje taki system. W większości województw istnieje możliwość zapisu na kolejkę. W niniejszym artykule omówiono działanie systemu inPol oraz sposób rezerwacji terminu - Link.

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy - karta pobytu

Potrzebujesz przyspieszyć wydanie decyzji w swojej sprawie? Skorzystaj się z naszego wzoru: