Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Cudzoziemcy mogą wymienić prawo jazdy kraju pochodzenia na polskie prawo jazdy UE po sześciu miesiącach pobytu w Polsce. Taka wymiana oznacza, że ich oryginalne prawo jazdy jest zastępowane polskim prawem jazdy UE i nie podlega zwrotowi. Obywatele UE i obywatele krajów, które ratyfikowały Konwencję wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 r., mogą używać swoich krajowych praw jazdy w Polsce, pod warunkiem, że są one w nowoczesnym formacie karty kredytowej. Wymiana tych praw jazdy jest prosta i trwa zazwyczaj około 30 dni.


Obywatele spoza UE z krajów spoza Konwencji Wiedeńskiej muszą wymienić swoje prawo jazdy po sześciu miesiącach pobytu w Polsce. Będą potrzebować dokumentów z kraju pochodzenia, których zebranie może być czasochłonne, więc najlepiej załatwić je przed wyjazdem. Po wymianie prawa jazdy wskazane jest również uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy.

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy w Polsce dla pracowników relokowanych

Oprócz tego procesu pomagamy relokowanym pracownikom w formalnościach związanych z uzyskaniem prawa jazdy w Polsce. Nasze kompleksowe usługi obejmują:


  • Zebranie i pomoc w wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów.
  • Uzyskanie wymaganych tłumaczeń przysięgłych z wykorzystaniem usług sprawdzonych biur tłumaczeń.
  • Dokonanie odpowiednich płatności w imieniu pracownika.
  • Planowanie egzaminów niezbędnych do uzyskania prawa jazdy.
  • Odbiór wydanego prawa jazdy.

Naszym celem jest usprawnienie procesu dla pracowników, zapewniając bezproblemowe doświadczenie w zdobywaniu polskiego prawa jazdy.