Blog

ETIAS w Polsce 2025

Aktualności

ETIAS: nowy europejski system autoryzacji podróży

W celu zwiększenia bezpieczeństwa granic i usprawnienia procesu podróżowania do strefy Schengen, Unia Europejska ma wprowadzić Europejski System Informacji o Podróży i Autoryzacji (ETIAS) w 2025 roku. System ten jest podobny do amerykańskiego elektronicznego systemu autoryzacji podróży (ESTA) i stanowi znaczącą zmianę w przepisach dotyczących podróży dla wielu krajów spoza UE.

Czym jest ETIAS?

ETIAS to skrót od europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. Jest to elektroniczny system przeznaczony do zarządzania gośćmi z krajów, które nie wymagają wizy, aby wjechać do strefy Schengen. Warto zauważyć, że ETIAS dotyczy wyłącznie strefy Schengen i nie ma zastosowania do krajów UE spoza tego obszaru.

Cel i proces

System ETIAS ma na celu zapewnienie, że osoby z krajów zwolnionych z obowiązku wizowego nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa przed wjazdem do jakiegokolwiek kraju strefy Schengen. Chociaż podróżni ci są zwolnieni z obszernego procesu ubiegania się o wizę, ETIAS wymaga dokładnego sprawdzenia bezpieczeństwa każdego wnioskodawcy, utrzymując aktualne informacje w celu określenia ich kwalifikowalności.

Kto potrzebuje autoryzacji ETIAS?

Począwszy od 2025 r. podróżni będą potrzebować autoryzacji ETIAS, jeśli:

  • nie są obywatelami Unii Europejskiej
  • Pochodzą z kraju, którego obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku krótkich wizyt w krajach objętych wymogiem ETIAS;
  • nie posiadają zezwolenia na pobyt lub równoważnego dokumentu z krajów objętych wymogiem ETIAS.

Data rozpoczęcia ETIAS i kraje objęte systemem

Zainicjowany w 2016 roku ETIAS zacznie działać w 2025 roku. Będzie on miał wpływ na ponad 1,4 miliarda osób z ponad 60 krajów zwolnionych z obowiązku wizowego, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Podróżni, którzy wcześniej wjeżdżali do Europy bez wizy, będą teraz potrzebować zezwolenia na wjazd do 30 krajów europejskich. Lista tych krajów obejmuje Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Islandię, Włochy, Łotwę, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Maltę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję i Szwajcarię.

Kraje zwolnione z obowiązku wizowego wymagające ETIAS

Obywatele wielu krajów, takich jak Albania, Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada i Stany Zjednoczone (między innymi), będą musieli ubiegać się o zezwolenie ETIAS na pobyt krótkoterminowy w dowolnym z 30 krajów europejskich wymienionych powyżej.

Dodatkowe informacje

Osoby, które są członkami rodzin obywateli UE lub obywateli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, powinny zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ubiegania się o zezwolenie ETIAS.

Podsumowanie

Wprowadzenie ETIAS oznacza znaczącą zmianę w europejskich przepisach dotyczących podróży. Jeśli planujesz podróż do strefy Schengen z kraju zwolnionego z obowiązku wizowego po 2025 r., ważne jest, aby być na bieżąco z wymogami ETIAS, aby zapewnić sobie bezproblemową podróż.