Blog

Czy Polska wprowadzi program wizowy dla cyfrowych nomadów?

Aktualności

Czym jest wiza cyfrowego nomady?

"Wiza dla nomadów", często określana jako wiza dla cyfrowych nomadów, to rodzaj pozwolenia na pobyt lub wizy zaprojektowanej specjalnie dla cyfrowych nomadów. Cyfrowi nomadzi to profesjonaliści, którzy wykorzystują technologię do pracy zdalnej i mają elastyczność w przemieszczaniu się i pracy z różnych miejsc na całym świecie. Oto kluczowe cechy wizy dla nomadów:

 • Cel: Wizy dla nomadów są przeznaczone dla osób, które pracują zdalnie, często w zawodach cyfrowych lub internetowych. Może to obejmować freelancerów, przedsiębiorców i pracowników firm, które umożliwiają pracę zdalną.
 • Kwalifikowalność: Kandydaci zazwyczaj muszą udowodnić, że mają stabilny dochód z pracy zdalnej lub własnej działalności gospodarczej. Wymagany dochód różni się w zależności od kraju, ale ma na celu zapewnienie, że dana osoba może się utrzymać bez podejmowania lokalnej pracy.
 • Czas trwania: Wizy te są zazwyczaj przyznawane na okres dłuższy niż standardowa wiza turystyczna, często od sześciu miesięcy do kilku lat. Niektóre mogą również oferować ścieżkę do długoterminowego pobytu.
 • Elastyczność: Jedną z głównych zalet wizy nomadycznej jest to, że zgodnie z prawem pozwala ona jej posiadaczowi mieszkać w danym kraju przez dłuższy czas i pracować zdalnie dla firm innych niż lokalne.
 • Opodatkowanie: Konsekwencje podatkowe dla cyfrowych nomadów mogą być różne. Niektóre kraje oferują zachęty podatkowe lub mają specjalne przepisy podatkowe dla posiadaczy wiz nomadów. Ważne jest, aby wnioskodawcy rozumieli przepisy podatkowe kraju przyjmującego i ich zastosowanie do ich sytuacji.
 • Proces aplikacji: Kandydaci zazwyczaj muszą przedstawić dowód zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, dowód dochodu, ubezpieczenie zdrowotne, a czasem także zaświadczenie o niekaralności. Konkretne wymagania zależą od kraju oferującego wizę.
 • Globalny trend: Wiele krajów wprowadziło wizy dla nomadów, aby przyciągnąć wykwalifikowanych specjalistów i pobudzić swoje gospodarki. Należą do nich między innymi Estonia, Chorwacja, Portugalia i Barbados.

Wizy dla nomadów są częścią rosnącego trendu uznającego zmieniający się charakter pracy w erze cyfrowej. Oferują one ramy prawne dla pracowników zdalnych, którzy mogą podróżować i mieszkać w różnych krajach, kontynuując jednocześnie swoją działalność zawodową.

Czy Polska oferuje wizę dla cyfrowych nomadów?

Według najnowszych dostępnych informacji, Polska nie posiada specjalnego programu wizowego dla cyfrowych nomadów. Cyfrowi nomadzi mogą jednak pracować zdalnie w Polsce pod pewnymi warunkami. Oto przegląd obecnej sytuacji:

Rodzaje najpopularniejszych dokumentów w Polsce umożliwiających wjazd

W Polsce legalny pobyt obywateli spoza UE może opierać się na kilku rodzajach wiz lub zezwoleń:

 • Wiza Schengen typu C: Dotyczy pobytów krótkoterminowych do 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie.
 • Wiza krajowa typu D: Dotyczy dłuższych pobytów i może być wydawana w różnych celach, w tym do pracy i nauki.
 • Wiza biometryczna: W przypadku niektórych narodowości wiza ta umożliwia wjazd do Polski i strefy Schengen.
 • Karta pobytu (TRC): Zezwolenie to pozwala na dłuższy pobyt w Polsce i może być przyznane z różnych powodów, w tym pracy i łączenia rodzin.

Uwagi dotyczące pracy zdalnej

W przypadku osób pracujących zdalnie ważne jest, aby pamiętać, że sama praca dla niepolskiej firmy podczas pobytu w Polsce nie kwalifikuje automatycznie do uzyskania zezwolenia na pobyt. Aby ubiegać się o Kartę Czasowego Pobytu (TRC) na podstawie pracy, zasadniczo musisz być zatrudniony przez polski podmiot lub mieć z nim relacje biznesowe. Można to osiągnąć poprzez:

 • Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki LLC w Polsce;
 • Założenie własnej firmy w Polsce może być drogą do uzyskania zezwolenia na pobyt;
 • Zawarcie umowy z polską firmą "Startup Aggregator".

Może to obejmować wykazanie dochodu rozliczanego w Polsce za pośrednictwem polskiej firmy.

Rezydencja podatkowa: Ważne jest, aby pamiętać, że mieszkanie w Polsce przez ponad 6 miesięcy w roku zazwyczaj czyni cię rezydentem podatkowym, podlegającym polskim przepisom i regulacjom podatkowym.

Dla tych, którzy rozważają przeprowadzkę do Polski jako cyfrowi nomadzi lub pracownicy zdalni, zaleca się staranne zaplanowanie strategii wizowej i zrozumienie konsekwencji podatkowych. Zaleca się konsultacje ze specjalistami ds. imigracji i podatków, aby zapewnić zgodność z polskimi przepisami i regulacjami. Ponadto, bycie na bieżąco z wszelkimi zmianami w polityce imigracyjnej jest ważne, ponieważ kraje nadal dostosowują się do rosnącego trendu pracy zdalnej.