Blog

Koniec pandemii Covid w Polsce. Bądź gotowy!

Aktualności
Mamy ważną aktualizację dla naszej międzynarodowej społeczności. Pomimo tego, że poprzedni termin przedłużenia dokumentów został wyznaczony na 24 sierpnia 2023 r., oficjalny koniec pandemii COVID-19 został ogłoszony z mocą wsteczną na 31 lipca 2023 r. Ogłoszenie to ma znaczące konsekwencje dla cudzoziemców, których wizy, karty czasowego pobytu, wjazdy bezwizowe i zezwolenia na pracę wygasają między 14 marca 2020 r. a 31 lipca 2023 r.

Termin: 31 lipca 2023 r.

Osoby należące do tej kategorii muszą złożyć wniosek o odnowienie odpowiednich dokumentów nie później niż 30 lipca 2023 roku. To wąskie okno możliwości wymaga natychmiastowego działania w celu zapewnienia statusu prawnego i uniknięcia komplikacji. Wzywamy wszystkich do sprawdzenia swoich zezwoleń na pobyt i poinformowania znajomych i współpracowników, którzy mogą znajdować się w podobnej sytuacji.

Przewidywane przeciążenie systemu imigracyjnego

Biorąc pod uwagę tę nagłą i retrospektywną zmianę, przygotowujemy się na znaczne obciążenie systemu imigracyjnego. Sama liczba wniosków spodziewanych w tym krótkim okresie prawdopodobnie doprowadzi do opóźnień i przeciążenia biurokracji. Przewidujemy, że skutki tego napływu mogą potrwać do listopada, jeśli nie dłużej.

Residence Angels: Służymy pomocą

Poruszanie się w tych złożonych i bezprecedensowych czasach może być zniechęcające. Residence Angels zobowiązuje się do oferowania kompleksowej pomocy imigracyjnej w tym okresie. Nasz zespół jest przygotowany do radzenia sobie z oczekiwanymi wyzwaniami i jest gotowy do udzielania wskazówek i wsparcia osobom, których to dotyczy.

Porady i zachęta

Wszystkim, którzy stoją w obliczu tej nagłej zmiany, wyrażamy naszą empatię i wsparcie. Koniec pandemii powinien być czasem ulgi, ale zamiast tego przyniósł nowy zestaw wyzwań. Zachęcamy do szybkiego działania i zwrócenia się o pomoc w razie potrzeby. Nasze biuro jest otwarte, a nasz zespół jest przygotowany do pomocy w tym procesie.

Podsumowanie

W tych trudnych czasach ważniejsze niż kiedykolwiek jest bycie poinformowanym i proaktywnym. Residence Angels jest tutaj, aby pomóc w poruszaniu się po tych złożonych przepisach i zapewnić płynne przejście w tym krytycznym okresie. Życzymy wszystkim powodzenia i przypominamy, że nie jesteście sami w tej podróży.