Blog

Karta niebieska UE w 2024

Aktualności
niebieska karta ue,rodzaj kwalifikacji blue card,karta niebieska wysokie kwalifikacje warunki,niebieska karta pobyt,polska karta niebieska,bluecard polska,niebieska karta wymagania,niebieska karta ue podstawy dla otrzymania,błękitna karta komisja europeij

Czym jest Blue Card lub Karta Niebieska UE?

Niebieska Karta UE to rodzaj pozwolenia na pobyt czasowy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jeśli planujesz pobyt w Polsce na dłużej niż trzy miesiące w celu wykonywania wysoko kwalifikowanej pracy, powinieneś ubiegać się o Niebieską Kartę UE. Ważne jest, aby złożyć wniosek osobiście przed wygaśnięciem obecnego statusu prawnego, jak wiza czy karta pobytu. Aplikując przed datą wygaśnięcia, legalnie pozostajesz w Polsce w trakcie rozpatrywania wniosku. Upewnij się, że wniosek jest bezbłędny i że paszport jest ważny. W niektórych przypadkach wnioski mogą zostać odrzucone bez rozpatrzenia, na przykład przy wjeździe do Polski z wizą turystyczną lub w celu odwiedzin rodziny.

Karta Niebieska UE - wymogi do kwalifikacji

Odpowienie wynagordzenie

Aby obliczyć minimalne wymagania dotyczące wynagrodzenia dla Niebieskiej Karty UE w Polsce, należy pomnożyć średnie przecięte wynagrodzenie brutto z poprzedniego roku przez 150%. Na przykład dla wniosków złożonych w 2023:

 • Średnie wynagrodzenie za 2022 rok według GUS wynosi 6 346,15 zł.
 • Odpowiednio 6 346,15 zł × 150% = 9 519,225 zł.

Dla wniosków złożonych w 2024:

 • Średnie przecięte wynagrodzenie za III kwartał 2023 wynosi 7 194,95 zł.
 • Odpowiednio 7 194,95 zł × 150% = 10 792,425 zł.

Ważne jest użycie aktualnych danych z GUS w momencie zakładania wniosku.

Umowa z pracodawcą

Aby otrzymać Niebieską Kartę UE w Polsce, konieczne jest posiadanie umowy na co najmniej rok. Może ona przyjmować różne formy:

 1. Umowa o pracę: standardowa umowa między pracodawcą a pracownikiem określająca warunki zatrudnienia, wynagrodzenie i obowiązki.
 2. Umowa cywilnoprawna: dotyczy umów w ramach prawa cywilnego na wykonanie pracy lub świadczenie usług. W tym przypadku mogą to być umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Kwalifikacje

Kandydaci ubiegający się o Niebieską Kartę UE muszą dostarczyć dyplom wyższego wykształcenia lub dowód na pięcioletnie doświadczenie zawodowe, takie jak zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokumenty w językach obcych powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Blue card VS Zwykła karta pobytu

Zalety zwykłego pozwolenia na pobyt i pracę

Pozwolenie na pobyt w Polsce na podstawie pracy oferuje kilka korzyści dla obywateli państw spoza UE. Do nich należą:

 1. Legalny pobyt i praca: Pozwala na legalne zamieszkanie i pracę w Polsce, jest połączone z pracodawcą i stanowiskiem pracy.
 2. Łączenie rodzin: Członkowie rodziny mogą dołączyć do Ciebie w Polsce.
 3. Dostęp do usług społecznych: Możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych i usług edukacyjnych na takich samych zasadach jak obywatele Polski.
 4. Swoboda poruszania się: Możliwość podróżowania w obrębie strefy Schengen do 90 dni.
 5. Droga do długoterminowego pobytu i obywatelstwa: Długotrwały pobyt w Polsce na podstawie pozwolenia na pobyt może prowadzić do długoterminowego pobytu lub obywatelstwa polskiego, jeśli spełnione zostaną określone warunki.
 6. Prawa pracownicze: Takie same prawa pracownicze jak obywatele Polski, w tym minimalna płaca, bezpieczne warunki pracy i ochrona przed dyskryminacją, ale w ramach firmy, która wydała pozwolenie na pobyt.

Zalety posiadania Blue Card w Polsce

Oprócz zalet jednolitego pozwolenia na pobyt i pracę, Karta Niebieska w Polsce oferuje dodatkowe korzyści:

 1. Korzyści rodzinne: Członkowie rodziny mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę (po uzyskaniu zezwolenia na pobyt z uwagi na połączenie z rodziną).
 2. Dostęp do edukacji: Dzieci posiadaczy Karty Niebieskiej mają dostęp do darmowej edukacji, podobnie jak obywatele Polski.
 3. Możliwość uzyskania karty pobytu UE: Czas spędzony w innych krajach UE z Kartą Błękitną zalicza się do karty pobytu UE w Polsce po 2 latach pobytu.
 4. Łatwa zmiana pracy: Po 2 latach zmiana pracodawcy lub stanowiska wymaga tylko powiadomienia władz, a nie ponownego ubiegania się o nowe pozwolenie.
 5. Elastyczność pobytu: Do 3 miesięcy pobytu w Polsce bez zatrudnienia.
 6. Długoterminowy pobyt UE: Dla posiadaczy Karty Niebieskiej brane są pod uwagę tylko ostatnie dwa lata dochodu, ułatwiając i przyspieszając proces.

Często zadawane pytania

Jak długo mogę przebywać poza Polską z Niebieską Kartą?

Z Niebieską Kartą w Polsce można przebywać poza krajem, ale nie na czas nieokreślony. Ogólnie, Niebieska Karta pozwala na krótkie przerwy bez wpływu na status:

 1. Krótkie przerwy w pobycie: Możesz przebywać poza Polską (i UE) do sześciu miesięcy w ciągu roku, nie wpływając na status Niebieskiej Karty.
 2. Dłuższe przerwy w pobycie: Nieobecność dłuższa niż sześć miesięcy w roku może prowadzić do unieważnienia Niebieskiej Karty.

Długie przerwy mogą negatywnie wpłynąć na przyszły wniosek o długoterminowy pobyt w UE.

Zmiana nazwiska po ślubie a karta pobytu

Jeśli masz Polską Niebieską Kartę i zmienisz nazwisko w wyniku małżeństwa, musisz zaktualizować swoją Niebieską Kartę i inne dokumenty prawne, aby odzwierciedliły twoje nowe nazwisko. Oto ogólne kroki, które należy podjąć:

 1. Zaktualizuj paszport o nowe nazwisko.
 2. Powiadom organy imigracyjne o zmianie nazwiska. Zwykle jest to urząd, w którym złożono wniosek o Niebieską Kartę.
 3. Złóż wniosek o nową Niebieską Kartę z zaktualizowanym nazwiskiem.
 4. Może być potrzebna aktualizacja innych dokumentów, takich jak rejestracja pobytu czy pozwolenie na pracę.
 5. Zaktualizuj dokumenty jak najszybciej po zmianie nazwiska.
 6. Przygotuj się na opłaty związane z wydaniem nowej Niebieskiej Karty.

Blue card w Polsce - planowane zmiany

Warunki uzyskania Niebieskiej Karty w Polsce, szczególnie dotyczące minimalnych wymagań wynagrodzenia, regularnie ulegają zmianie. Dostosowania te często odzwierciedlają czynniki ekonomiczne, takie jak inflacja, i są częścią działań rządu Polski na rzecz wsparcia obywateli. W rezultacie minimalne wynagrodzenie, oparte na średniej płacy, może się różnić z roku na rok. Obecnie nie ma zaplanowanych zmian w istniejących zasadach dla posiadaczy Niebieskiej Karty w Polsce oprócz podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024r.

Czy mogę pracować w Niemczech mając Niebieską Kartę UE?

Nie. Posiadanie Niebieskiej Karty UE wydanej w Polsce nie daje automatycznego prawa do pracy w Niemczech lub innych krajach UE. Niebieska Karta jest powiązana z krajem jej wydania, w tym przypadku z Polską. Oto, co musisz wiedzieć o pracy w innym kraju UE z polską Niebieską Kartą:

Początkowy okres: Musisz przebywać w kraju, który wydał Niebieską Kartę, w tym przypadku w Polsce, przez co najmniej 18 miesięcy, zanim przeniesiesz się do innego kraju UE w celu pracy.

Przeprowadzka do innego kraju UE: Po 18 miesiącach możesz przenieść się do innego kraju UE, na przykład do Niemiec, w celu pracy. Musisz jednak ubiegać się o nową Niebieską Kartę UE w kraju, w którym chcesz pracować.

Proces aplikacji w nowym kraju: Aby pracować w Niemczech, musisz przejść przez proces aplikacji o niemiecką Niebieską Kartę UE, w tym spełnić próg wynagrodzenia i inne kryteria specyficzne dla Niemiec.

Brak automatycznego transferu: Twoja polska Niebieska Karta nie przenosi się bezpośrednio do Niemiec. Każdy kraj UE ma własny proces aplikacyjny i wymagania dotyczące Niebieskiej Karty UE.

Krótkie pobyty: Na krótkie pobyty, takie jak podróże służbowe czy turystyka, możesz używać swojej polskiej Niebieskiej Karty do podróżowania w strefie Schengen, ale to nie upoważnia do pracy w innych krajach UE.

Jak podrożować do Londyna z Kartą Niebieską?

Podróż z Polski do Londynu z Niebieską Kartą UE wymaga kilku szczególnych rozważań, zwłaszcza po Brexicie, w wyniku którego Wielka Brytania nie jest już częścią Unii Europejskiej. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Ważny paszport: Niebieska Karta UE to nie dokument podróży, potrzebny jest ważny paszport.
 2. Wymagania wizowe Wielkiej Brytanii: W zależności od narodowości, może być konieczne uzyskanie wizy do Wielkiej Brytanii.
 3. Ubezpieczenie podróżne: Zaleca się posiadanie ubezpieczenia obejmującego pobyt w Wielkiej Brytanii.
 4. Przepisy COVID-19: Sprawdź aktualne wymagania dotyczące COVID-19, takie jak testy lub kwarantanna.
 5. Powrót do Polski: Upewnij się, że Twoja Niebieska Karta UE i polskie pozwolenie na pobyt są ważne na czas powrotu do Polski.

Czy mogę wjechać do Polski, jeśli Niebieska Karta już jest nieważna?

Nie. Masz prawo do wjazdu tylko i wyłącznie z ważnymi dokumentami podróży.

Niebieska kartę UE - procedura uzyskania

Aby uzyskać Niebieską Kartę w Polsce, wykonaj następujące kroki:

 1. Zarezerwuj termin w urzędzie wojewódzkim (wydział do spraw cudzoziemców).
 2. Możliwość wysłania dokumentów pocztą i oczekiwanie na zaproszenie do złożenia odcisków palców. Skorzystanie z usług naszego wsparcia może przyspieszyć proces.
 3. Zbierz wszystkie wymagane dokumenty, w tym wnioski, opłaty, Informację Starosty, umowę o pracę, dowody kwalifikacji, zdjęcia i inne.
 4. Złóż dokumenty podczas wizyty na odciski palców.
 5. Regularnie kontroluj postęp sprawy.
 6. Odbierz Niebieską Kartę po otrzymaniu decyzji.

Każdy przypadek może się różnić, więc ważne jest sprawdzenie szczegółowych wymagań.

Czy może posiadacz Blue Card prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Posiadanie biznesu nie uniemożliwia uzyskania pozwolenia na pobyt w Polsce na podstawie pracy. Niebieska Karta UE jest zazwyczaj kojarzona ze standardowymi umowami o pracę, ale pragnienie pracy na zasadach B2B w Polsce powinno być starannie oceniane w kontekście przepisów imigracyjnych i pracy. Po otrzymaniu Niebieskiej Karty nikt nie sprawdza, czy masz działalność gospodarczą w Polsce, natomiast w ciągu procedury weryfikacji, powstanie takiej informacji w twojej sprawie może skutkować wydaniem decyzji odmownej.

Jak długo czekać na Niebieską Kartę?

Czas przetwarzania wniosku zależy od lokalizacji. W Warszawie proces trwa zazwyczaj 5-6 miesięcy. W Krakowie, Wrocławiu i Opolu - do 7 miesięcy. Natomiast w Katowicach i Gdańsku czas oczekiwania może wynosić nawet do 18 miesięcy.